Sustainability

Fahitana maharitra

Andraikitra maharitra eo amin'ny sehatry ny fiaraha-monina

Mino izahay fa ny fiainan'ny olona dia tokony hanan-karena noho ny fiasana tamin'i Micen. Averinay ireo vondrom-piarahamonina ipetrahan'ny olontsika sy iasany, ary ny soatoavintsika lehibe dia fintinina amin'ny teny roa – fahatokiana sy fanajana. Ny mpikambana ao amin'ny ekipantsika dia atokisana handray andraikitra, hametraka fanontaniana ary ho sahy. Mifanaja isam-batan'olona isika, manaja ny planeta ankamamiantsika ary mitondra ny mpiara-miombon'antoka sy mpiara-miombon'antoka amin'ny fomba tsy miangatra.